Els murals

mural
El meu interès pels murals en l’arquitectura, es va iniciar gràcies a veure els que el meu mestre Josep Llorens i Artigas feia amb l’artista Joan Miró en el seu taller de Gallifa, on jo anava algunes vegades a ajudar a fer fornades. També la meva estada a Suècia sota el mestratge de Stig Lindberg, professor de ceràmica artística de disseny a la Konstfakcskolan d’Estocolm, ceramista-dissenyador, que també treballava la tècnica mural, em varen estimular i em feren veure les grans possibilitats d’expressió plàstica que tenia el mural ceràmic. Vaig iniciar, doncs, el camí creant primer, murals que no eren d’encàrrec, fets per pròpia iniciativa i per donar sortida a la meva expressivitat tant de tipus ideològic com plàstic. L’inici es pot datar l’any 1963, i després, a l’any 1965, ja varen començar els murals per encàrrec, com el de la Sala de Juntes de Unión Fenosa a la Corunya, titulat “Gelosia”.

Un altre va ser el del Banc Ibèric del carrer de Tusset de Barcelona, titulat “El diner i les fonts”.
O el de la La Caixa de les Corts de Barcelona, titulat “El rusc de les Corts”.
O el de la Caixa del Crèdit per l’Habitatge, per a una agència de la ciutat de Lleida, titulat “L’esforç”, i molts altres.
Tots ells responien en certa manera, a l’ideari de la institució que m’encomanava el treball, sempre, però, seguint el meu propi criteri en plena llibertat.